top of page

Luova Toimisto Viba Oy (3177257-2), Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Yhteyshenkilö: Anni Jalli, anni@luovatoimistoviba.fi
 

Rekisterin nimi:

Luova Toimisto Viba Oy: asiakasyhteystiedot
 

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä oleville henkilöille ja yrityksille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa uusista blogijulkaisuista, tarjouksista, koulutuksista ja tapahtumista.
 

Tietosisältö: 

Rekisteriin kerätään vain henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä vapaaehtoinen tieto koskien yritystä tai titteliä. Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, osallistumalla koulutuksiin, tai pyytämällä yhteydenottoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai ulkopuolisille tahoille. 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yritys suojaa asiakasrekisteriin pääsyn asianmukaisin toimenpitein. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävä MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

 

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle anni@luovatoimistoviba.fi

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen:

Jokaisella on oikeus vaatia poistamaan tai korjaamaan henkilötiedot. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

bottom of page